İŞİMİZ SİZİN HAKLARINIZI KORUMAK

DİLEK HASAR ülkemizde bir ilke öncülük ederek sigorta kapsamındaki kayıp ve zararlarınızı telafi etmektedir.

Bedeni Hasar Tazminatı

Trafik veya İş kazası sonrasında, bireyler sağlıkla ilgili oluşan mağduriyetten kaynaklı olarak birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar nedeniyle yaşanan maddi ve manevi zararların karşılanması, Türk Ceza Kanunu’nda kaza sonucunda zarar gören olarak sakatlanan kişilere tazminat hakkı tanınmıştır.

Trafik kazalarından oluşan bedeni hasar tazminatı davaları, trafik kazasına karışan araçları trafik sigortası kapsamında sigortalayan sigorta şirketlerine karşı açılmaktadır. Trafik kazasına karışan araçların sigortasız olması durumunda da, iş gücü kaybına uğrayan (sakatlık geçiren) kişinin tazminat talepleri, devlet güvencesindeki Güvence Hesabı tarafından karşılanmaktadır.

Bedeni hasar tazminatı konusunda TB Hasar, sizlerin hukuksal tüm haklarını koruma altına almaktadır.

Bedeni Hasarlarda Ne Yapılmalıdır?

Trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağının bulunması hasarın tazmini için mutlaka gerekmektedir. Bu durum yaralamalı kazalar için de geçerlidir. Çünkü aracı kullananın kusuru olmadan meydana gelen bir yaralanma olayında trafik poliçesinden herhangi bir talepte bulunulamaz. Aracı kullananın kusur durumunu da ancak tutulacak zabıt ile görmek mümkün olmaktadır.

Trafik kazası tespit tutanağı ile birlikte sürücünün alkol durumunu gösteren rapor, aracın ruhsat örneği ve sürücünün ehliyetinin de ibraz edilmesi şarttır.

Diğer yandan yaralanan kişinin tedavi giderlerini gösteren faturalar, hastane/doktor raporları ve eğer maluliyet söz konusu ise iş gücü kaybı oranını gösteren hastane heyet raporunun da tazminat talebinde ibrazı zorunludur.

Aracı kullananın kusuru ile meydana gelen bir trafik kazasında, kusurlu kullanıcıya ait araçta bulunan üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni zararlar teminat kapsamındadır.

DİLEK HASAR SAĞLIKLI VE MUTLU BİR HAYAT DİLER