İŞİMİZ SİZİN HAKLARINIZI KORUMAK

DİLEK HASAR ülkemizde bir ilke öncülük ederek sigorta kapsamındaki kayıp ve zararlarınızı telafi etmektedir.

İŞ KAZASI TAZMİNATI

İş kazası tazminatı; çalışan personelin yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir maddi ve manevi tazminat davasıdır. İş kazası tazminat davası, hem işverene hem de taşeron firmaya karşı açılabilir. 

İşveren, koruma önlemini almamış veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve bundan dolayı işçi zarara uğramışsa işveren bu zararı tazmin etmek zorundadır. İşveren iş yerinde işçinin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorundadır.

İş kazasından kaynaklı tazminat davası açabilmek için belirli şartların varlığı gereklidir. Öncelikle ortada hukuka aykırı bir fiilin olması ve bu neticede ortaya bir zararın çıkmış olması gerekmektedir.

İş kazası sonucu bedensel veya ruhsal açıdan zarara uğrayan işçi, tazminat isteminde bulunabilmektedir.

İş kazası tazminatı konusunda TB Hasar, sizlerin hukuksal tüm haklarını koruma altına almaktadır.

 

Neler İş Kazası Olarak Değerlendirilir?

İş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek durumlar:

  • İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu anda uğradığı bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. İşçinin maruz kaldığı olay işyerinde gerçekleşmişse, iş kazası olarak kabul edilir ve tazminat davasına konu edilebilir.
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin görevli olarak işyeri haricinde başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda işçinin geçireceği kaza iş kazası olup tazminat davasına konu olabilir.
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işçi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay iş kazası olarak tazminat davasına konu olabilir.
  • Emziren kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı kazalar iş kazasıdır.
  • İşçinin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen her türlü kaza iş kazasıdır.

 

Bir olayın iş kazası olarak değerlendirilmesi için var olması gereken unsurlar:

  • Kaza sonucu işçinin bedensel veya ruhsal açıdan zarara uğramış olması,
  • İşçinin uğradığı kazanın 5510 sayılı kanunun 13. Maddesine uygun olması,
  • Kazaya uğrayan işçinin sigortalı olması,
  • Kazada nedensellik bağının olması.

 

DİLEK HASAR SAĞLIKLI VE MUTLU BİR HAYAT DİLER