İŞİMİZ SİZİN HAKLARINIZI KORUMAK

DİLEK HASAR ülkemizde bir ilke öncülük ederek sigorta kapsamındaki kayıp ve zararlarınızı telafi etmektedir.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazası sonucu ölen kişilerin geride kalan yakınları ölen kişilerin maddi desteğinden yoksun kaldıkları için maddi zarara uğramaktadır. Uğranılan bu maddi zarar genellikle trafik sigortasını yapan şirketten destekten yoksun kalma tazminatı adı altında talep edilebilmektedir. Trafik kazasının tek taraflı veya çift taraflı kaza olup olmadığına göre ve sürücünün kusur durumuna göre tazminat talep edilme şartları değişmektedir.

Ölümlü trafik kazalarında uzamış zaman aşımı süreleri olan ceza zamanaşımı sürelerinde talepte bulunulabilir. Ölümlü kaza 01.06.2005 tarihinden önce meydana gelmiş ise zamanaşımı süreleri, bir ölü veya bir yaralı varsa (5) yıl, birden fazla ölü ile bir ölü ve bir veya birden fazla yaralı varsa (10) yıl olarak uygulanmaktadır. Ölümlü kaza 01.06.2005 tarihinden sonra meydana gelmiş ise zamanaşımı süreleri, bir veya birden fazla ölü varsa (15) yıl olarak uygulanmaktadır.

Tazminat başvurusu ve davası öncesinde sigorta şirketine yazılı dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Sigorta şirketi 15 gün içinde talep edilen miktarı ödemez ise sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulup dava açılması gerekmektedir.

DİLEK HASAR SAĞLIKLI VE MUTLU BİR HAYAT DİLER