İŞİMİZ SİZİN HAKLARINIZI KORUMAK

DİLEK HASAR ülkemizde bir ilke öncülük ederek sigorta kapsamındaki kayıp ve zararlarınızı telafi etmektedir.

Sakatlık Tazminatı

Trafik kazalarına bağlı olarak Karayollarında meydana gelen kazalarda haksız fiile uğramış ve beden gücünde kayıp yaşamış olan herkes sürekli sakatlığa ilişkin zararların tazminini zarara sebebiyet veren kişilerden veya sorumlu sigorta şirketlerinden isteyebilirler. Sürekli iş gücü kaybı zarar kalemleri kişiden kişiye göre farklılık gösterse de vücut bütünlüğünün bozulması, kaza sonucu uzuv kaybı, psikolojik süreğen rahatsızlıkların zuhuru, estetik duruşlarda bozukluk veya değişim ve benzeri birçok bedeni zarar sürekli sakatlık yani iş gücü kaybı çerçevesinde değerlendirilebilir. Kişinin kalıcı sakatlıkları nedeniyle oluşan beden gücü kaybı nedeniyle, gelirinde ve dolayısıyla mal varlığında bir eksilme meydana gelmemiş olsa dahi, tazminatın gerekeceği kabul edilmekte ve bu, güç (efor) kaybı tazminatı diye adlandırılmaktadır. Burada beden gücü kaybına uğrayan kişinin aynı işi zarardan önceki durumuna ve diğer kişilere göre daha fazla bir güç ( efor ) sarfıyla yaptığı gerçeğinden hareket edilerek bir anlamda zararı, bu fazladan sarf edilen gücün oluşturduğu kabul edilmektedir.

Tazminatın hesaplanabilmesi için öncelikle Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Ana Bilim dalına başvurulup kalıcı sakatlık ( sürekli iş göremezlik) olup olmadığı varsa oranının belirlenmesi için rapor alınması gerekmektedir. İş rapordaki kalıcı sakatlık oranına göre ve Kaza Tarihi, yaralanan Kişinin Yaşı, Rapor Tarihi, geliri gibi bilgiler göz önüne alınarak Aktüerya Bilirkişileri tarafından tazminat miktarı hesaplanıp belirlenmektedir.

Tazminat başvurusu ve davası öncesinde sigorta şirketine yazılı dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. Sigorta şirketi 15 gün içinde talep edilen miktarı ödemez ise sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulup dava açılması gerekmektedir.

DİLEK HASAR SAĞLIKLI VE MUTLU BİR HAYAT DİLER