İŞİMİZ SİZİN HAKLARINIZI KORUMAK

DİLEK HASAR ülkemizde bir ilke öncülük ederek sigorta kapsamındaki kayıp ve zararlarınızı telafi etmektedir.

Havayolu Kazası Tanzimi

Bütün havayolu firmalarının yaptıkları uçuşlar sigortalıdır ve güvence altındadır. Uçaklar hava alanından sigortası olmadan kalkamaz ve hiçbir havaalanına iniş yapamaz. Sigorta yükümlülüğü Türk Sivil Havacılık Kanununa bağlıdır. TSHK 312. Maddesinde ülke içi ve dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkisi olan taşıyıcı firmalar, taşıma sözleşmelerinden oluşacak ziyandan ötürü tazminat isteklerinin garantisi olmak üzere, en az TSHK 123. Madde esaslarına göre saptanmış sorumluluk sınırlarını içinde mali sorumluluk sigortaları uygulamakla yükümlü olduğu belirtiliyor.

Deniz  yolu taşımacılığı kazalarında meydana gelen ziyanların tanziminde prosedürler benzerlik göstermektedir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasına bağlı sunulan güvenceler;

 

Ölüm Teminatı: Ölümlü kazanın olduğu tarihten sonra iki sene süre vardır, vefat edenin desteğinden mahrum kalan kişinin tazminat almaya hakkı olan tutar.

Sakatlık Teminatı: Şayet kazadan ötürü olay esnasında yada olduğu süreci iki sene geçmemek şartıyla yolcu sakat kalırsa, tedavinin bitmesi ve sakatlık durumunun kesinleşmesinin tespitinden doğan sakatlanma tazminat tutarı.

Tedavi Giderleri Teminatı: Yaşanan kaza sebebiyle yaralanan yolcuların ilk yardım, tedavi, muayene ve hastane veya benzeri kuruluşlarda ayakta ve yatakta iyileştirilme masraflarıdır.

Maddi Hasar Teminatı: Kaza anında, yolcunun yanında bulunan yada getirdiği eşyalar için özel bölümde bulunan her türlü eşyaların olaydan kaynaklı zararlardır. Güvence durumunun üst sınırlarını Hazine Müsteşarlığı belirler.

DİLEK HASAR olarak şirketimiz Hava yolu nedeniyle oluşan kazalarından oluşan tazminat haklarının aranmasını da içine alacak şekilde faaliyette bulunmaktadır.

DİLEK HASAR SAĞLIKLI VE MUTLU BİR HAYAT DİLER